YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Một điện tích điểm q đặt tại điểm O. Hai điểm M,N nằm cùng một đường sức điện (theo thứ tự O,M,N) có ON=3MN. Vecto cường độ điện trường tại M và N có: 

  • A. cùng phương, cùng chiều,độ lớn EM=3EN
  • B. cùng phương,ngược chiều, độ lớn EM=3EN
  • C. cùng phương,cùng chiều,độ lớn EM=2,25E
  • D. cùng phương,cùng chiều,độ lớn EN=3EM

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 44684

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề kiểm tra 1 tiết Vật Lý lớp 11

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA