ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Tổng bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam là ai?

  • A. Nguyễn Ái Quốc
  • B. Lê Hồng Phong
  • C. Nguyễn Văn Cừ
  • D. Trần Phú

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Phương pháp: Sgk 12 trang 94, suy luận

  Cách giải:

  Trong hội nghị Ban chấp hành Trung ương lâm thời Đảng Cộng sản Việt Nam đã cử ra Ban chấp hành Trung ương chính thức do Trần Phú làm tồng bí thư và thông qua Luận cương chính trị của Đảng.

  Trong khi đó, đây là hội nghị Ban chấp hành Trung ương lâm thời lần thú nhất => Trần Phú là Tống bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 28866

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi THPT QG - Lịch sử

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON