ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Lãnh đạo cuộc Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 là tổ chức chính trị nào?

  • A. Đảng Bôn-sê-vích
  • B. Đảng Công nhân nước Nga
  • C. Đảng Nhân dân Nga
  • D. Đảng Men-sê-vích

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Phương pháp: Sgk 11 trang 50

  Cách giải:

  Lãnh đạo cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 là đảng Bôn -sê-vích đứng đầu là Lê-nin

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 28876

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi THPT QG - Lịch sử

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON