YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nội dung nào sau đây là ý nghĩa sự ra đời của ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam cuối năm 1929?

  • A. Chuẩn bị tất yếu cho mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam
  • B. Là cuộc tập duợt đầu tiên chuẩn bị cho tổng khởi nghĩa
  • C. Là cuộc tập dượt lần thứ hai chuẩn bị cho tổng khởi nghĩa
  • D. Chuẩn bị trực tiếp cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Phương pháp: suy luận

  Cách giải:

  Sự ra đời của ba tổ chức cộng sản là tiền đề cho sự thống nhất thành một đảng cộng sản duy nhất lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam => đó là sự chuẩn bị trực tiếp cho sự ra đời của đảng

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 28915

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi THPT QG - Lịch sử

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON