• Câu hỏi:

  Tom: Your new hairstyle is quite attractive.

  Sally: ....................................... I think it makes me look 10 years older!

   

  • A. Thanks a lot.
  • B. I'm sorry I don't like it.
  • C. I hate it
  • D. That's a nice compliment.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC