YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Sam: This dish is really nice!

  Ann: .............................. It's called yakitori, and it's made with chicken livers.

  • A. It's my pleasure.
  • B. I'm glad you like it.
  • C. I guess you're right.
  • D. Sure, I'll be glad to.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 477

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF