ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Sam: This dish is really nice!

  Ann: .............................. It's called yakitori, and it's made with chicken livers.

  • A. It's my pleasure.
  • B. I'm glad you like it.
  • C. I guess you're right.
  • D. Sure, I'll be glad to.
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 477

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1