YOMEDIA
UREKA
 • Choose the phrase or sentence A, B, C or D that best completes the conservation.

  Câu hỏi:

  Pete: You're a great dancer. I wish I could do half as well as you.

  Cindy: ............... I'm an awful dancer!

  • A. You're too kind.
  • B. That's a nice compliment!
  • C. You've got to be kidding!
  • D. Oh, thank you very much.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 474

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF