ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Choose the phrase or sentence A, B, C or D that best completes the conservation.

  Câu hỏi:

  Pete: You're a great dancer. I wish I could do half as well as you.

  Cindy: ............... I'm an awful dancer!

  • A. You're too kind.
  • B. That's a nice compliment!
  • C. You've got to be kidding!
  • D. Oh, thank you very much.
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 474

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1