AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tốc độ phản ứng là :

  • A. Độ biến thiên nồng độ của một trong các chất phản ứng hoặc sản phẩm phản ứng trong một đơn vị thời gian.
  • B. Độ biến thiên nồng độ của một chất phản ứng trong một đơn vị thời gian.
  • C. Độ biến thiên nồng độ của một sản phẩm  phản ứng trong một đơn vị thời gian.
  • D. Độ biến thiên nồng độ của các chất phản ứng trong một đơn vị thời gian.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>