ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Chọn câu đúng?

  • A. O2 và O3 đều oxi hóa được S ở điều kiện thích hợp.
  • B. Cả H2SO4 loãng và đặc đều oxi hóa được Cu.
  • C. S, H2SO4 đều có tính khử.
  • D. Cả O2 và O3 đều phản ứng với Ag ở điều kiện thường.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>