AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hiện tượng xảy ra khi dẫn từ từ đến dư SO2 vào dung dịch brom là:

  • A. Không hiện tượng. 
  • B. Dung dịch brom bị mất màu
  • C. Xuất hiện kết tủa màu vàng.
  • D. Dung dịch brom có màu xanh

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>