AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Chia 6,7 gam hỗn hợp X gồm Fe, Al và Cu chia làm 2 phần bằng nhau:

  - Phần 1: tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng dư thu được 2,352 lít khí  H2 (đktc).

  - Phần 2: tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc nóng dư thu được 2,8 lít khí SO2 (đktc).

  Thành phần % khối lượng của Fe  trong X là: (Cho Fe = 56; Al = 27; Cu = 64)

  • A. 40,30%.
  • B. 50,15%.      
  • C. 9,55%.           
  • D. 83,58%.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>