AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hiện tượng xảy ra trong thí nghiệm bên là:

  • A. Có khí màu vàng sinh ra, đồng thời có kết tủa
  • B. Chỉ có khí màu vàng thoát ra
  • C. Chất rắn MnO2 tan dần
  • D. Có khí màu vàng sinh ra, đồng thời MnO tan dần

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>