AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Các yếu tố ảnh hưởng đến cân bằng hoá học là:

  • A. nồng độ, nhiệt độ và áp suất.
  • B. nồng độ, áp suất và diện tích bề mặt.
  • C. áp suất, nhiệt độ và chất xúc tác.
  • D. nồng độ, nhiệt độ và chất xúc tác.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>