YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Thuốc thử có thể phân biệt hai chất khí riêng biệt SO2 và H2S là:

  • A. Dung dịch Br2  
  • B. Dung dịch H2SO4 loãng  
  • C. Dung dịch NaOH  
  • D. Dung dịch Ba(OH)2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA