YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Tòa án xét xử các vụ án sản xuất hàng giả không phụ thuộc vào người sản xuất là ai, giữ chức vụ gì. Điều này thể hiện quyền bình đẳng nào của công dân?

  • A. Bình đẳng về quyền lao động.            
  • B. Bình đẳng về nghĩa vụ trong kinh doanh.
  • C. Bình đẳng về quyền tự chủ trong kinh doanh. 
  • D. Bình đẳng về trách nhiệm pháp lí.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 99221

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON