YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Pháp luật được hình thành trên cơ sở các quan hệ nào?

  • A. Chính trị.                         
  • B. Kinh tế.                       
  • C. Đạo đức.                     
  • D. Xã hội.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 99211

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON