ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Tính thể tích V của khối tròn xoay sinh ra bởi hình phẳng giới hạn bởi các đường \(y = \frac{4}{{x - 4}},y = 0,x = 0,x = 2\) quay một vòng quanh trục Ox là (theo đơn vị thể tích).

  • A.  \(V = 2\pi\) (đvtt)
  • B.  \(V = 4\pi\) (đvtt)
  • C.  \(V = 6\pi\)(đvtt)
  • D. \(V = 8\pi\)(đvtt)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  \(\begin{array}{l}
  V = \pi \int\limits_0^2 {\left| {{{\left( {\frac{4}{{x - 4}}} \right)}^2} - {0^2}} \right|dx} \\
   = \pi \int\limits_0^2 {\frac{{16}}{{{{\left( {x - 4} \right)}^2}}}dx}  = 4\pi 
  \end{array}\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA