RANDOM
IN_IMAGE
 • Đáp án D

  Phương pháp: so sánh

  Cách giải:

  - Sau khi chiến tranh lạnh kết thúc, chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô sụp đổ, trong bối cảnh đó Liên bang Nga kế tục Liên Xô và thực hiện chính sách đối ngoại ngã về phương Tây và hi vọng nhận được sự viện trợ về kinh tế; mặc khác nước Nga khôi phục và phát triển mối quan hệ với các nước châu Á

  - Kết thúc chiến tranh lạnh, trật tự hai cực Ianta tan rã, Mĩ càng tìm cách vươn lên, chỉ phối lãnh đạo toàn thế giới bằng việc thực hiện chiến lược “Cam kết và mở rộng” và điều chỉnh chính sách đối ngoại để mở rộng ảnh hưởng của mình.

  Sai lầm và chú ý: Chính đối ngoại của các nước lớn luôn là nội dung quan trọng chưa khi nào bẳng bóng trong các đề thi

  Câu hỏi:

  Tính thể tích V của khối nón ngoại tiếp tứ diện đều cạnh a.

  • A. \(V = \frac{{\pi {a^3}}}{9}\)
  • B. \(V = \frac{{\pi {a^3}\sqrt 2 }}{{18}}\)
  • C. \(V = \frac{{\pi {a^3}\sqrt 3 }}{{18}}\)
  • D. \(V = \frac{{\pi {a^3}\sqrt 6 }}{{27}}\)

  Đáp án đúng: D

  Gọi H là trọng tâm tam giác ACD ta có: \(AH \bot (BCD).\)  

  Đáy hình nón là đường tròn ngoại tiếp tam giác đều nên bán kính \(r = BH = \frac{2}{3}BI = \frac{{a\sqrt 3 }}{3}.\)

  Chiều cao của khối nón là \(h = AH = \sqrt {A{B^2} - B{H^2}} = \frac{{a\sqrt 6 }}{3}.\)

  Vậy thể tích cần tìm là \(V = \frac{1}{3}\pi {r^2}h = \frac{{\pi {a^3}\sqrt 6 }}{{27}}.\) 

   

  RANDOM

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC VỀ MẶT CẦU, DIỆN TÍCH MẶT CẦU, THỂ TÍCH KHỐI CẦU

 

AMBIENT
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 304_1605583707.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/thptqg/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [banner_picture] => 202_1605583688.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-11-02 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)