YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Xenlulozơ trinitrat được điều chế từ xenlulozơ và axit nitric đặc, xúc tác axit sunfuric đặc, nóng. Để có 29,7 kg xenlulozơ trinitrat, cần dùng dung dịch chứa m kg axit nitric, hiệu suất phản ứng đạt 90%. Giá trị của m là:

  • A. 6,3.    
  • B. 21,0.      
  • C. 18,9.         
  • D. 17,0.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  - Phản ứng:   [C6H7O2(OH)3]n + 3nHNO3 (đặc) ⇒  [C6H7O2(ONO2)3]n + 3nH2O

  mHNO3 = 63.nHNO3 = 21 gam

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 84218

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON