YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Tính hiệu của số lớn nhất có 5 chữ số khác nhau với số chẵn nhỏ nhất có 5 chữ số giống nhau. 

  • A. 76534
  • B. 76435
  • C. 76543
  • D. 76345

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Số lớn nhất có 5 chữ số khác nhau là 98765.

  Số chẵn nhỏ nhất có 5 chữ số giống nhau 22222.

  Hiệu của hai số đó là:

  98765 - 22222 = 76543

  Đáp số: 76543

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 374378

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON