YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Ngăn trên có 198 quyển sách. Nếu chuyển từ ngăn trên 18 quyển sang ngăn dưới thì số sách ở hai ngăn bằng nhau. Hỏi ngăn dưới có bao nhiêu quyển sách? 

  • A. 162 quyển  
  • B. 180 quyển
  • C. 172 quyển
  • D. 182 quyển

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Nếu chuyển từ ngăn trên sang ngăn dưới 18 quyển thì số sách ở hai ngăn bằng nhau có nghĩa là lúc đầu ngăn thứ nhất hơn ngăn thứ 2 số quyển sách là:

  18 × 2 = 36 (quyển)

  Ngăn dưới có số quyển sách là:

  198 - 36 = 162 (quyển)

  Đáp số: 162 quyển.

  Chọn A.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 374373

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON