YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Ngày 27 tháng 5 năm 2016 là thứ sáu thì ngày 3 tháng 6 cùng năm đó là thứ mấy? 

  • A. Thứ tư     
  • B. Thứ năm 
  • C. Chủ nhật   
  • D. Thứ sáu 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Ngày 27 tháng 5 năm 2016 là thứ sáu.

  Ngày 28 tháng 5 năm 2016 là thứ bảy.

  Ngày 29 tháng 5 năm 2016 là chủ nhật.

  Ngày 30 tháng 5 năm 2016 là thứ hai.

  Ngày 31 tháng 5 năm 2016 là thứ ba.

  Ngày 1 tháng 6 năm 2016 là thứ tư.

  Ngày 2 tháng 6 năm 2016 là thứ năm.

  Ngày 3 tháng 6 năm 2016 là thứ sáu.

  Chọn D.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 374370

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON