YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Một mảnh bìa hình vuông có chu vi là 2dm 4cm. Tính diện tích mảnh bìa đó. 

  • A. 30cm2         
  • B. 44cm2
  • C. 36cm2        
  • D. 49cm2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đổi: 2dm 4cm = 24cm

  Cạnh mảnh bìa hình vuông là:

  24 : 4 = 6 (cm)

  Diện tích mảnh bìa hình vuông là:

  6 × 6 = 36 (cm2)

  Đáp số: 36cm2

  Chọn C.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 374364

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON