YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Số lớn nhất trong các số 9788; 9887; 7889; 7988 là: 

  • A. 9788       
  • B. 9887 
  • C. 7889    
  • D. 7988 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  So sánh các số đã cho ta có:

  7889 < 7988 < 9788 < 9887.

  Vậy số lớn nhất trong các số đó là 9887.

  Chọn B.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 374360

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON