YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Số thích hợp điền vào chỗ chấm để 7m 3cm = ....... cm là: 

  • A. 703     
  • B. 73
  • C. 10
  • D.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Ta có 1m = 100cm nên 7m = 700cm.

  Do đó 7m 3cm = 7m + 3cm = 700m + 3cm = 703cm.

  Chọn A.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 374363

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON