YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Một người đi xe đạp trong 3 giờ thì đi được 36km. Hỏi cứ đi như thế từ 7 giờ đến 12 giờ thì được bao nhiêu ki-lô-mét?

  • A. 50km
  • B. 60km
  • C. 70km
  • D. 80km

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Một giờ người đó đi được số ki-lô-mét là:

  36 : 3 = 12 (km)

  Từ 7 giờ đến 12 giờ người đó đã đi được số giờ là:

  12 - 7 = 5 (giờ)

  5 giờ đi được số ki-lô-mét là:

  12 ×  5 = 60 (km)

  Đáp số: 60km. 

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 374377

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON