YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Biết \(x\) + \(x\) × 4 = 5470. Giá trị của \(x\) là: 

  • A. 1094       
  • B. 1195
  • C. 1294     
  • D. 1235 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  \(x\) + \(x\) × 4 = 5470

  \(x\) × 1 + \(x\) × 4 = 5470

  \(x\) × (1 + 4) = 5470

  \(x\) × 5 = 5470

            \(x\) = 5470 : 5

            \(x\)  = 1094

  Chọn A.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 374372

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON