YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Hiện nay mẹ tròn 28 tuổi, tuổi con bằng \(\dfrac{1}{7}\) tuổi mẹ. Tính tuổi mẹ, tuổi con sau 2 năm nữa.

  • A. mẹ: 32 tuổi; con: 8 tuổi.
  • B. mẹ: 30 tuổi; con: 6 tuổi.
  • C. mẹ: 30 tuổi; con: 4 tuổi.
  • D. mẹ: 34 tuổi; con: 6 tuổi.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Hiện nay con có số tuổi là:

  28 : 7 = 4 (tuổi)

  Hai năm nữa mẹ có số tuổi là:

  28 + 2 = 30 (tuổi)

  Hai năm nữa con có số tuổi là:

  4 + 2 = 6 (tuổi)

  Đáp số: mẹ: 30 tuổi; con: 6 tuổi.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 374368

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON