YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Tính diện tích S của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số  \(y = {x^4} - 5{x^2} + 4\), trục hoành và hai đường thẳng \(x = 0;x = 1\).

  • A.  \(S = \frac{7}{3}\)
  • B.  \(S = \frac{8}{5}\)
  • C.  \(S = \frac{{38}}{{15}}\)
  • D.  \(S = \frac{{64}}{{25}}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Ta có: \(f\left( x \right) = {x^4} - 5{x^2} + 4 > 0\) với mọi \(x \in \left( {0;1} \right)\).

  Suy ra:

  \(\begin{array}{*{20}{l}}
  \begin{array}{l}
  S = \int\limits_0^1 {\left| {{x^4} - 5{x^2} + 4} \right|dx} \\
   = \int\limits_0^1 {\left( {{x^4} - 5{x^2} + 4} \right)} dx
  \end{array}\\
  { = \left( {\frac{{{x^5}}}{5} - \frac{5}{3}{x^3} + 4x} \right)\left| {\begin{array}{*{20}{c}}
  1\\
  0
  \end{array} = \frac{{38}}{{15}}} \right.}
  \end{array}\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 918

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Nguyên hàm, Tích phân và Ứng dụng

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF