YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Tính đa dạng của prôtêin được qui định bởi 

  • A. Nhóm amin của các axit amin 
  • B. Nhóm R của các axit amin 
  • C. Liên kết peptit
  • D. Thành phần, số lượng và trật tự axitamin trong phân tử prôtêin

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Tính đa dạng của prôtêin được qui định bởi thành phần, số lượng và trật tự axitamin trong phân tử prôtêin.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 8263

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON