YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Tính đa dạng của prôtêin được qui định bởi 

  • A. Nhóm amin của các axit amin 
  • B. Nhóm R của các axit amin 
  • C. Liên kết peptit
  • D. Thành phần, số lượng và trật tự axitamin trong phân tử prôtêin

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Tính đa dạng của prôtêin được qui định bởi thành phần, số lượng và trật tự axitamin trong phân tử prôtêin.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 8263

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON