YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Loại prôtêin nào sau đây làm nhiệm vụ tiêu diệt các mầm bệnh, bảo vệ cơ thể?

  • A. Prôtêin vận chuyển
  • B. Prôtêin kháng thể
  • C. Prôtêin enzym
  • D. Prôtêin hoocmon

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Loại prôtêin làm nhiệm vụ tiêu diệt các mầm bệnh, bảo vệ cơ thè là prôtêin kháng thể. ==> Đáp án B

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 43923

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON