YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Loại prôtêin nào sau đây làm nhiệm vụ tiêu diệt các mầm bệnh, bảo vệ cơ thể?

  • A. Prôtêin vận chuyển
  • B. Prôtêin kháng thể
  • C. Prôtêin enzym
  • D. Prôtêin hoocmon

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Loại prôtêin làm nhiệm vụ tiêu diệt các mầm bệnh, bảo vệ cơ thè là prôtêin kháng thể. ==> Đáp án B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 43923

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON