YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Prôtêin thực hiện được chức năng của nó chủ yếu ở những bậc cấu trúc nào sau đây

  • A. Cấu trúc bậc 1 và bậc 4 
  • B. Cấu trúc bậc 1 và bậc 2
  • C. Cấu trúc bậc 2 và bậc 3
  • D. Cấu trúc bậc 3 và bậc 4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Prôtêin thực hiện được chức năng của nó chủ yếu ở những bậc cấu trúc bậc 3 và bậc 4

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 8265

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON