ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Prôtêin thực hiện được chức năng của nó chủ yếu ở những bậc cấu trúc nào sau đây

  • A. Cấu trúc bậc 1 và bậc 4 
  • B. Cấu trúc bậc 1 và bậc 2
  • C. Cấu trúc bậc 2 và bậc 3
  • D. Cấu trúc bậc 3 và bậc 4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Prôtêin thực hiện được chức năng của nó chủ yếu ở những bậc cấu trúc bậc 3 và bậc 4

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 8265

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON