ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nguyên tố hoá học nào sau đây có trong Prôtêin nhưng không có trong lipit và đường:

  • A. Phôt pho
  • B. Natri
  • C. Nitơ
  • D. Canxi

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Nitơ là nguyên tố có trong prôtêin nhưng không có trong lipit và đường.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 8254

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON