YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Nguyên tố hoá học nào sau đây có trong Prôtêin nhưng không có trong lipit và đường:

  • A. Phôt pho
  • B. Natri
  • C. Nitơ
  • D. Canxi

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Nitơ là nguyên tố có trong prôtêin nhưng không có trong lipit và đường.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 8254

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF