YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Các loại axit amin trong phân tử protein phân biệt với nhau bởi: 

  • A. Số nhóm NH2
  • B. Cấu tạo của gốc R
  • C. Số nhóm COOH 
  • D. Vị trí gắn của gốc R

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Các loại axit amin trong phân tử protein phân biệt với nhau bởi cấu tạo của gốc R.

  ⇒ Đáp án: B

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 124525

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON