YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Phân tử protein có cấu trúc không gian tối đa bao nhiêu bậc?

  • A. 1.
  • B. 2.
  • C. 3.
  • D. 4.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Phân tử prôtêin có tối đa 4 bậc cấu trúc không gian.

  —> Đáp án D.

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 43922

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON