YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Phân tử protein có cấu trúc không gian tối đa bao nhiêu bậc?

  • A. 1.
  • B. 2.
  • C. 3.
  • D. 4.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Phân tử prôtêin có tối đa 4 bậc cấu trúc không gian.

  —> Đáp án D.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 43922

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON