YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Loại liên kết hoá học chủ yếu giữa các đơn phân trong phân tử Prôtêin là:

  • A. Liên kết hoá trị 
  • B. Liên kết este
  • C. Liên kết peptit
  • D. Liên kết hidrô

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Loại liên kết hoá học chủ yếu giữa các đơn phân trong phân tử Prôtêin là: liên kết peptit

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 8262

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON