YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Loại liên kết hoá học chủ yếu giữa các đơn phân trong phân tử Prôtêin là:

  • A. Liên kết hoá trị 
  • B. Liên kết este
  • C. Liên kết peptit
  • D. Liên kết hidrô

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Loại liên kết hoá học chủ yếu giữa các đơn phân trong phân tử Prôtêin là: liên kết peptit

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 8262

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF