YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Prôtêin không có chức năng nào sau đây?

  • A. Điều hòa thân nhiệt.
  • B. Cấu trúc nên hệ thống màng tế bào.
  • C. Tạo nên kênh vận chuvến các chất qua màng.
  • D. Cấu tạo nên một số loại hoocmon.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Trong các chức năng trên, prôtêin không có chức năng điều hòa thân nhiệt.

  A nhé

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 43924

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON