AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tìm một số có hai chữ số, biết rằng chữ số hàng đơn vị nhỏ hơn chữ số hàng chục là 3, tích của hai chữ số đó lớn hơn tổng của chúng là 27.

  • A. \(58\)
  • B. \(85\)
  • C. \(69\)
  • D. \(96\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Gọi số cần tìm là \(\bar{ab},(a;b\epsilon \mathbb{N})\)

  Theo đề, ta có: \(\left\{\begin{matrix} a-b=3\\ ab=a+b+27 \end{matrix}\right.\)

  Giải hệ, ta tìm được \(a=8;b=5\)

  Vậy số cần tìm là 85.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>