YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Tìm các giá trị nguyên của m để phương trình x2 - 4x + m +1 = 0 có hai nghiệm phân biệt x1 và x2 thỏa \(x_1^3 + x_2^3 < 100\).

   

  Lời giải tham khảo:

  x2 - 4x + m +1 = 0

  \(\Delta ' = {2^2} - 1\left( {m + 1} \right) = 4 - m - 1 = 3 - m\)

  Phương trình có hai nghiệm phân biệt \( \Leftrightarrow \Delta ' > 0 \Leftrightarrow 3 - m > 0 \Leftrightarrow m < 3\left( * \right)\)

  Theo Viet \(\left\{ \begin{array}{l}
  {x_1} + {x_2} = 4\\
  {x_1}{x_2} = m + 1
  \end{array} \right.\)

  \(\begin{array}{l}
  x_1^3 + x_2^3 < 100 \Leftrightarrow {\left( {{x_1} + {x_2}} \right)^3} - 3{x_1}{x_2}\left( {{x_1} + {x_2}} \right) < 100\\
   \Leftrightarrow {4^3} - 3.4.\left( {m + 1} \right) < 100 \Leftrightarrow 64 - 12m - 12 < 100 \Leftrightarrow  - 12m < 48 \Leftrightarrow m >  - 4\left( {**} \right)
  \end{array}\)

  Từ (*) và (**) => -4 < m < 3

  Do \(m \in Z\) nên \(m \in \left\{ { - 3; - 2; - 1;0;1;2} \right\}\)

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 100694

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON