YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Cho tam giác ABC có ba góc nhọn và nội tiếp đường tròn tâm O. Gọi I là trung điểm AB, đường thẳng qua I vuông góc AO và cắt cạnh AC tại J. Chứng minh bốn điểm B, C, J và I cùng thuộc một đường trò

  Lời giải tham khảo:

  Kẻ tiếp tuyến x’Ax với đường tròn (O) \( \Rightarrow Ax \bot OA\)

  Ta có: 

  \(\left. \begin{array}{l}
  Ax \bot OA\\
  IJ \bot OA
  \end{array} \right\} \Rightarrow Ax//IJ \Rightarrow BAx = AIJ\) (so le trong) (1)

  Mà \(\widehat {BAx} = \widehat {ACB} = \frac{1}{2}sdAB\) (2)

  Từ (1) và (2) => \(\widehat {AIJ} = \widehat {ACB}\) => Tứ giác BCJI nội tiếp

  Hay 4 điểm B, C, J và I cùng thuộc một đường tròn

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 100731

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON