AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tiến hóa lớn là:

  • A. Quá trình hình thành đặc điểm thích nghi ở môi trường sống  mới
  • B. Là quá trình hình thành các nhóm phân loại trên loài như chi, họ, bộ, lớp, ngành, giới
  • C. Là quá trình chọn lọc, diễn ra trong toàn bộ sinh giới
  • D. Quá trình hình loài mới khác với loài ban đầu

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  tiến hóa nhỏ là sự biến đổi tần số alen và thành phần kiểu gen từ thế hệ này sang thế hệ khác làm hình thành loài mới.

  tiến hóa lớn là qua trình hình thành các phân nhóm với quá trình lịch sử lâu dài.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>