AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Theo Đac Uyn biến dị cá thể là loại biến dị:

  • A. Xuất hiện cá thể, ngẫu nhiên, vô hướng
  • B. Xuất hiện cá thể, định hướng, cung cấp nguyên liệu cho tiến hóa
  • C. Xuất hiện đồng loạt, định hướng, ít có ý nghĩa
  • D. Xuất hiện đồng loạt, định hướng, cung cấp nguyên liệu cho chọn lọc

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>