AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nơi ở của các loài là:

  • A. địa điểm thích nghi của chúng                   
  • B. địa điểm cư trú của chúng
  • C. địa điểm sinh sản của chúng               
  • D. địa điểm dinh dưỡng của chúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>