ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Tiến hành thí nghiệm với các chất X, Y, Z, T (trong dung dịch) thu được kết quả như sau:

  Mẫu thử Thuốc thử Hiện tượng
  X hoặc Y Quỳ tím Chuyển màu xanh
  Y AgNO3/NH3, to Kết tủa Ag
  Z AgNO3/NH3, to Không có hiện tượng gì
  Y hoặc Z Cu(OH)2/OH- Dung dịch xanh lam
  Cu(OH)2 Màu tím

  Biết T là chất hữu cơ mạch hở. Các chất X, Y, Z, T lần lượt là

  • A. Etylamin, fructozơ, saccarozơ, Glu-Val-Ala. 
  • B. Anilin, glucozơ, saccarozơ, Lys-Gly-Ala.
  • C. Etylamin, glucozơ, saccarozơ, Lys-Val. 
  • D. Etylamin, glucozơ, saccarozơ, Lys-Val-Ala.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 64651

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF