ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cho 11,2 gam hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe2O3, CuO vào dung dịch HCl, thu được chất rắn Y (chỉ chứa một kim loại), dung dịch Z chỉ chứa muối và 448 ml H2 (đktc). Cho lượng Y này phản ứng với dung dịch HNO3 dư, đậm đặc, đun nóng thu được 896 ml khí NO2 (đktc, sản phẩm khử duy nhất của N+5). Cho dung dịch Z trên vào dung dịch AgNO3 dư, thu được 53,14 gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Khối lượng CuO trong X là

  • A. 2,40. 
  • B. 4,80. 
  • C. 3,20. 
  • D. 4,00.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Y là Cu

  nNO2 = 0,04 → nCu = 0,02

  Dung dịch Z chứa FeCl2 (u) và CuCl2 (v)

  → nHCl = 2u + 2v

  Bảo toàn H: nHCl = 2nH2 + 2nH2O

  → nO = nH2O = u + v - 0,02

  mX = 56u + 64(v +0,02) + 16 (u + v - 0,02) = 11,2

  m kết tủa = 143,5 (2u + 2v) + 108u = 53,14

  → u = 0,12 và v = 0,02

  Bảo toàn Cu → nCuO = 0,04

  → mCuO = 3,2 gam

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 64721

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON