YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Hỗn hợp X gồm glyxin, valin, lysin và axit glutamic (trong X tỉ lệ khối lượng của nitơ và oxi l{ 7 : 15). Cho 7,42 gam X tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl, thu được dung dịch Y. Dung dịch Y tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 0,08 mol NaOH và 0,075 mol KOH, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam muối khan. Giá trị m là

  • A. 14,76. 
  • B. 14,95. 
  • C. 15,46. 
  • D. 15,25.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  mN : mO = 7 : 15 → nN : nO = 8 : 15

  Đặt nN = 8x → nO = 15x

  nHCl = nN = 8x và nCOOH = nO/2 = 7,5x

  nOH- = nHCl + nCOOH

  → 0,08 + 0,075 = 8x + 7,5x → x = 0,01

  nH2O = nOH- = 0,155

  BTKL: mX + mHCl + mNaOH + mKOH = m muối + mH2O

  → m muối = 14,95 gam

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 64657

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON