RANDOM
 • Câu hỏi:

  Tiến hành các thí nghiệm sau:
  (a) Sục khí CO2 dư vào dung dịch BaCl2.
  (b) Cho dung dịch NH3 dư vào dung dịch ZnCl2.
  (c) Cho dung dịch Fe(NO3)2 vào dung dịch AgNO3 dư.
  (d) Cho hỗn hợp Na2O và Al2O3 (tỉ lệ mol 1 : 1) vào nước dư.
  (e) Cho dung dịch NaHCO3 dư vào dung dịch Ca(OH)2.
  (g) Cho hỗn hợp bột Cu và Fe2O3 (tỉ lệ mol 1 : 1) vào dung dịch HCl dư.
  Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số thí nghiệm thu được kết tủa là:

  • A. 5
  • B. 3
  • C. 2
  • D. 4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA