YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Tiến hành khử mẫu căn thức \(\sqrt{11\frac{11}{120}}\) ta được kết quả là:

  • A. \(\frac{11\sqrt{330}}{15}\)
  • B. \(\frac{11\sqrt{330}}{30}\)
  • C. \(\frac{11\sqrt{330}}{60}\)
  • D. \(\frac{11\sqrt{330}}{120}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  \(\sqrt{11\frac{11}{120}}=\sqrt{\frac{120.11+11}{120}}=\sqrt{\frac{121.11}{120}}\)\(=11\sqrt{\frac{11}{4.30}}=\frac{11}{2}\sqrt{\frac{11}{30}}=\frac{11}{2}\frac{\sqrt{330}}{30}\)\(=\frac{11\sqrt{330}}{60}\)

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF