YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Khi trục căn ở biểu thức \(\frac{1}{1+\sqrt{2}+\sqrt{3}}\) ta được kết quả là:

  • A. \(\frac{\sqrt{2}+2-\sqrt{6}}{4}\)
  • B. \(\frac{\sqrt{2}+2+\sqrt{6}}{4}\)
  • C. \(\frac{\sqrt{2}+2+2\sqrt{3}}{4}\)
  • D. \(\frac{\sqrt{2}+2-2\sqrt{3}}{4}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  \(\frac{1}{1+\sqrt{2}+\sqrt{3}}\)\(=\frac{1+\sqrt{2}-\sqrt{3}}{(1+\sqrt{2})^2-3}\)\(=\frac{1+\sqrt{2}-\sqrt{3}}{2\sqrt{2}}\)\(=\frac{\sqrt{2}+2-\sqrt{6}}{4}\)

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF