AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Thực vật thuỷ sinh hấp thụ nước qua bộ phận nào sau đây? 

  • A. Qua lông hút rễ. 
  • B. Qua lá. 
  • C. Qua thân.       
  • D. Qua bề mặt cơ thể.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>